2024 års hyresförhandlingar kommer att bli de hårdaste någonsin.

Krigsåret 2024

Nästa års hyresförhandlingar ser ut att bli de tuffaste på mycket länge. Stigande räntor, ökade driftkostnader, entreprenad- och byggkostnader har skapat stora underskott i fastighetsägarnas ekonomi. Mot bakgrund av dessa ekonomiska realiteter kommer fastighetsägarna kräva hyreshöjningar på minst 10 procent och jag är inte så säker på att de kommer att avvika nämnvärt från sina krav.

Ekonomiska påfrestningar

År 2023 har fram till nu varit en period präglad av utmaningar och prövningar för fastighetsägarna. De konfronteras med en osedvanlig kombination av stigande räntor, inflation, efterdyningarna av pandemin och ökade drift-, entreprenad-, och byggkostnader. Dessa faktorer har tillsammans lett till ökade ekonomiska påtryckningar som direkt eroderar deras resultat och investeringsmöjligheter.

De ökade räntorna har dessutom sänkt värdet på fastigheterna och ökat bolagens skuldsättning. Fastighetsägarna arbetar febrilt med att hitta nya strategier för att överleva denna turbulenta tid. Att några fastighetsägare inte kommer klara sig och bli tvungna att sälja eller rent av gå i konkurs börjar bli alltmer påtaglig.

Fastighetsägarnas motpart Hyresgästföreningen har redan nu gått ut och kommunicerat att historiens högsta hyreshöjning 2023 är passerad, vilket i själva verket inte stämmer. Redan nu vet vi att kommande år/åren blir mer ansträngande än någonsin. Skälet till det är att fastighetsägarna behöver hämta i kapp föregående års hyrestapp och för att kunna ge en stabilitet till fastighetsbranschen.

Nödvändigheten av större hyresjusteringar

Med tanke på de ekonomiska utmaningarna överväger fastighetsägare nu att höja hyrorna rejält. Detta för att täcka ökande utgifter och säkra sina långsiktiga investeringar i fastigheterna. Utan dessa hyresjusteringar kan fastighetsägarna möta finansiella svårigheter, vilket kan påverka fastigheternas skick och värde. Dessa höjningar handlar inte bara om att täcka kostnader. De möjliggör också viktiga förbättringar av fastigheterna, vilket är avgörande för att bibehålla deras attraktivitet på marknaden.

Men, säger vän av ordningen, fastighetsägarna krävde ju 9 procent hyreshöjning inför förra årets hyresförhandlingar men snitthyran landade till slut på 4,12 %. Kommer inte nivån landa på den samma i år, oavsett hur mycket fastighetsägarna kräver?

Jag vågar påstå att fastighetsägarna både saknar utrymmet och viljan att sänka sig nämnvärt från sina krav. De har helt enkelt inte ekonomin för det för argumenten som radats upp tidigare.

En balanserad strategi

Trots det är det viktigt att poängtera att fastighetsägare bör anta en balanserad strategi när det gäller hyreshöjningar. En alltför kraftig ökning kan vara en påfrestning för hyresgästernas ekonomi och leda till en minskning av efterfrågan på bostäder. Därför är en genomtänkt och rättvis approach viktig för att skapa en vinn-vinn-situation för både fastighetsägare och hyresgäster.

En balanserad strategi innebär också att identifiera och effektivisera kostnader för att minska onödiga utgifter och maximera avkastningen på investeringar. Detta kan inkludera energieffektivisering, smarta underhållsåtgärder och förhandlingsarbete med leverantörer för att få bättre avtal.

Sammanfattningsvis är fastighetsmarknaden vid en kritisk vändpunkt, där förändrade ekonomiska förutsättningar och strategiska val kommer definiera landskapet framöver. I detta komplexa sammanhang kommer både fastighetsägare och hyresgäster behöva navigera med eftertanke och insikt.