Ett nytt bostadskomplex i Stockholm som står i fokus för en kommande hyresförhandling. Hyresförhandlare.

Erfaren hyresförhandlare som säkerställer att ni får bästa möjliga hyra

2024 års förhandlingar är igång!

 • Fastigheter vi
  förhandlar:

  311
 • Orter vi
  förhandlar i:

  59
 • Lägenheter vi
  förhandlar:

  21348
 • Färdigförhandlade
  Lägenheter:

  11389

2024 års förhandlingar är igång!

 • Fastigheter vi
  förhandlar:

  311
 • Orter vi
  förhandlar i:

  59
 • Lägenheter vi
  förhandlar:

  21348
 • Färdigförhandlade
  Lägenheter:

  11389

Pågående nyproduktions­förhandlingar

Hyresförhandlare

Sefkan Halbori

”Jag har jobbat på Hyresgästföreningen och på fastighetsägarsidan. Denna kombination av erfarenheter stärker min position i förhandlingarna, vilket resulterar i högre hyror för era fastigheter.”

Här är ett axplock av mina referenser.

Jag har förmånen att samarbeta med såväl små som stora fastighetsbolag, vilket har vidgat min erfarenhet och förståelse som hyresförhandlare inför de unika utmaningar varje bolag ställs inför.

Med bred erfarenhet som hyresförhandlare över hela Sverige, har jag förmågan att tillämpa min kunskap och lokalkännedom på specifika krav och förhållanden i varje region. Från exakta orter till fastigheter och hyresstrukturer, anpassar jag förhandlingarna för att säkerställa att de motsvarar varje enskild förhandlings målbild.

Anlita ett proffs inför hyresförhandlingarna.

En av de största fallgroparna i hyresförhandlingar är att förlita sig på generiska beräkningar, schabloner och icke passande jämförelser. Hyresstrukturen är komplex och inkluderar många faktorer som endast en erfaren hyresförhandlare kan uppvakta och bevaka.

Genom att använda en professionell hyresförhandlare får du all min kompetens riktad till just ditt projekt, vare sig det är
årliga förhandlingar, presumtionshyra eller övriga förhandlingar.

Kontakta oss idag!

Att navigera i den komplexa världen av hyresförhandlingar kräver djupgående kunskap om marknadstrender, lagstiftning och förhandlingsstrategier.

Det är här min expertis och erfarenhet kommer in i bilden.

När du behöver mer än en fastighetsjurist.

När det kommer till hyresförhandlingar framstår det kanske som mest logiskt att engagera en jurist. Det är dock värt att notera att juridiska aspekter utgör endast en marginell del av hela förhandlingsprocessen, och denna del präglas oftast av standardiserade formaliteter där utrymmet för unika inslag är begränsat.

Kärnan i hyresförhandlingsarbetet ligger i att förstå de lokala förutsättningarna, hyresstrukturen för varje ort och att ha insikt i den lokala Hyresgästföreningens arbete samt att bygga starka relationer till dess representanter. Det är här jag utmärker mig.

Genom min nära samverkan med nästan samtliga lokala representanter på Hyresgästföreningen underlättas förhandlingarna avsevärt. Tack vare vårt gemensamma kunnande och ömsesidiga respekt undviker vi onödiga taktiska spel och strategier, vilket möjliggör ett direkt och effektivt förhandlingsarbete. Resultatet är välavvägda förhandlingar som sparar både tid och resurser samtidigt som de säkerställer en korrekt och lönsam hyressättning.

 

Med erfarenhet från både Hyresgästföreningen och fastighetsägarsidan innehar jag kompetens, kunskap och erfarenhet som jag har byggt upp under närmare femton år inom hyresrelaterade frågor.

Mitt arbetsområde sträcker sig från hyressättning och hantering av hyresnämndsprövningar till optimering av driftnetto. Jag förhandlar över hela Sverige och möter motparten oavsett var denne befinner sig.

Som er hyresförhandlare minimerar jag risken för felaktig hyressättning och onödigt långa förhandlingar. Ni kan förvänta er en hyresförhandlare som är flexibel, tillgänglig, hårt arbetande, väl förberedd och målmedveten. Med mig får ni bästa möjliga hyra för era fastigheter.