Historiskt många hyresförhandlingar hänskjutna till prövning

2024 års hyresförhandlingar har mött betydande svårigheter. Även om förhandlingarna har lossnatpå enstaka orter, är avståndet mellan parternas yrkanden historiskt stort. Den breda skaran av fastighetsägare strävar efter hyreshöjningar på omkring sex procent, medan majoriteten av de uppgörelser som hittills nåtts ligger påfem procent eller under.

Denna låsning mellan parterna har resulterat i att en rekordmängd förhandlingar har hänskjutits till Hyresnämnden och Hyresmarknadskommittén för prövning.

Speciellt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, är förhandlingarna helt låsta. Här är konfliktnivån mellan parterna exceptionellt hög, med en majoritet av förhandlingarna som strandat. Stridsfrågan är nivån på hyreshöjningen: Hyresvärdarna driver på för nödvändiga hyreshöjningar på cirka sex procent  medan Hyresgästföreningen låst sin position på cirka fem procent.

 

Stora brister i förhandlingssystemet

De strandade hyresförhandlingarna och det faktum att många ärenden hänskjutits till prövning visar tydligt på systemets svagheter. Hyresgästföreningen vill skydda det nuvarande förhandlingssystemet, medan hyresvärdarna, både privata och kommunala, påpekar dess brister. Dessa misslyckade hyresförhandlingar ger hyresvärdarna vatten på sin kvarn och är till nackdel för Hyresgästföreningen. Det kan onekligen gagna nuvarande förhandlingssystem att så många förhandlingar strandats – och på sina håll är detta ett årligen återkommande mönster.

 

Överenskommelser ignoreras

Inom hyresmarknaden har parterna – Hyresgästföreningen, fastighetsägarföreningen och Sveriges Allmännytta – en överenskommelse om hur förhandlingarna ska genomföras, den s.k. Trepartsöverenskommelsen. Min och mina kollegors uppfattning är att de lokala förhandlarna inte följer dessa nya spelregler. Orsaken till detta, oavsett om det beror på villkorens komplexitet, relevans eller om de helt enkelt ignorerar dem, är oklar. Vad som är tydligt är att Trepartsöverenskommelsen inte efterlevs i de förhandlingar vi och våra branschkollegor bedriver. De nämns i förhandlingsöverenskommelserna, men följs inte, vilket leder till frågan om denna Trepartsöverenskommelse verkligen hjälpt eller skälpt 2024 års hyresförhandlingar.

 

Årets hyreshöjning täcker inte behovet

Även om hyresvärdarna skulle lyckas få igenom en hyreshöjning på cirka sex procent, täcker detta inte de ökade kostnaderna de senaste åren. Detta inkluderar inte bara den höga inflationen (KPI) på cirka 19 procent  sammantaget de senaste två åren, utan även andra fastighetsrelaterade kostnader som inte ingår i inflationssiffrorna.

Trots en eventuell hyreshöjning, kommer hyresvärdarna alltså fortfarande hamna i minus. Detta är ingen positiv signal för fastighetsutvecklingen i Sverige. Om kalkylen inte går ihop för hyresvärdarna och de som faktiskt bygger våra fastigheter, är det i slutändan hela Sveriges befolkning som drabbas.